Bestuur hindert verkeer op IJburglaan

Het staat er echt in het coalitie-akkoord Amsterdam 2014-2018 (VVD-D66-SP)

Ook de doorstroming op de wegen gaan we verbeteren. (meer groene golven). Daarnaast gaan we, waar mogelijk en effectief, de snelheid op uitvalswegen verhogen naar zeventig kilometer per uur.

Zo blijft er altijd werk voor het bestuur. Eerst de limiet verlagen (van 70 naar 50) en dan verhogen. Voorbeelden: IJ-tunnel, IJburglaan, Basisweg: wegen met een 2×2 profiel en weinig kruisend verkeer, waar zeventig km/u een veilige snelheid is.

De IJburglaan, de uitvalsweg tussen A10 en Piet Heintunnel, is geschikt voor 70 km/u, maar hier is iets raars gebeurd. In mei 2015 zijn verkeersdrempels aangelegd die het verkeer tot 40 km/u afremmen. Daarbovenop is er een kruispunt met stoplichten gekomen.

Het bestuur legt zo drie belemmeringen op (50, drempels, stoplicht), overtreedt de regels van goed bestuur, en … niemand protesteert.

Ik heb vragen gesteld en werd daarop uitgenodigd voor een gesprek ( juli ‘15 met Mischa de Vries, Omgevingsmanager, de verkeerskundigen Van de Ven en Oost-Indië en projectmanager Ebbink).

Aan het eind geef ik alternatieven.

 

Drie maal hinder voor het verkeer

Stoplichten

Op het Zeeburgereiland zijn al sinds 1996 stoplichten bij de Zuiderzeeweg en bij de A10. Vooral bij de eerste zijn de wachttijden te lang, ook voor het fietsverkeer. In De oplossing komen deze knelpunten terug. In dit stuk gaat het over een nieuwe installatie.

Er komt een halte bij voor tram 26 (CS – IJburg) want de huidige halte ligt te ver voor de bewoners van het eiland. Om bij de halte te komen moet iedereen oversteken, want de tramlijn ligt aan de verkeerde kant van de weg. Op dat punt is een zijweg die sinds augustus 2015 in gebruik is. Dat er een kruispunt met oversteek komt is logisch. Maar waarom stoplichten ?

Ik vroeg

Vorig jaar kreeg ik een titelloze notitie van Hans Peperkamp over de plaatsingscriteria voor verkeerslichten. Volgens mij komt uit alle toetsen (Slop, langzaam verkeer, veiligheid, prioriteit OV) ‘ongewenst’ voor deze locatie. Zie ik het verkeerd ? De plaatsing is hier ingegeven door de oversteek voor voetgangers (LV) maar hun wachttijd is nog niet bekend; is hij berekend ?

[ Slop toetst op grond van de verkeersdruk van hoofdweg en zijstraten ]

In het gesprek zei de verkeerslichtdeskundige dat het onderzoek door een collega was uitgevoerd en hem niet bekend was.

[In juli vroeg ik waar dat stuk blijft. Na een herinnering op 1-10 kwam op 28-10 het antwoord: zie het document van 5 juni. Maar daarin staan de adviezen van een aantal diensten op het ontwerp inclusief de stoplichten. Conclusie: de stoplichten zijn niet gebaseerd op onderzoek of nota. ]

Omdat aan weerszijden van het nieuwe kruispunt al stoplichten werken, komt het autoverkeer in blokken (kolonnes) aan en een groot deel van de tijd is de weg leeg.

[ In ieder geval in de richting naar de tunnel, in de andere richting zijn de hiaten (gaten) korter. De reden: de meeste auto’s slaan rechtsaf de A10 op en rijden bij voorkeur op de rechterstrook, zodat de kolonne uitgerekt is. ]

Oversteken is dus eenvoudig, ondanks de twee rijstroken.

[ De ambtenaren wezen er op dat er op de noordelijke rijbaan drie stroken zijn. Maar die afslagstrook is nodig vanwege de stoplichten. ]

De situatie is overzichtelijk, de snelheid is niet extreem, ook als de limiet 70 km/u is.

Op talloze plekken in de stad maken mensen zo’n oversteek, zonder gemeentelijke hulp. Men moet even wachten, da’s normaal.

[ Voetganger of fietser; fietsen mogen mee in deze tram ]

En maken de stoplichten de wachttijd korter ? Waarschijnlijk niet of beperkt, want a de wachtstand voor de corridor is groen, oversteken gaat op aanvraag, b de regeling houdt rekening met het naderende autoverkeer: als een blok passeert duurt het een tijd voordat de lichten voor de corridor op rood gaan. Het is mogelijk dat de stoplichten de gemiddelde wachttijd langer maken voor overstekers die netjes wachten op groen.

De ware en enige reden voor de plaatsing van stoplichten is de gehandicapte, die zonder stoplicht niet kan oversteken, volgens het bestuur. Op mijn vraag naar aantallen gehandicapten (op die locatie) was het antwoord: al is er maar 1 slecht ter been zijnde per dag, verkeerslichten zijn nodig. Ik was actief lid van de Voetgangersvereniging en erken het belang van toegankelijkheid voor iedereen. Maar

  • Gehandicapten gaan vrijwel niet met de tram, maar met andere vervoermiddelen
  • Ook voor trage voetgangers is deze oversteek mogelijk, zonder lichten
  • Is belangen afwegen niet gewenst ?

 

Drempels: één fout hersteld, na anderhalf jaar

Het bestuur gelooft in stoplichten, maar niet volledig. Men voelt aan dat de limiet en de stoplichten irreëel, ongeloofwaardig zijn. De verleiding om door te rijden is hier groot. Dit is de reden voor de verkeersdrempels. Ze vormen het sluitstuk van ondermaats ‘beleid’.

De drempels die in april 2015 werden aangelegd remmen niet af tot 50 km/u maar tot 35 km/u. In mei heb ik dat gemeld bij de gemeente.

Het antwoord kwam in oktober:

De drempel is op dit moment nog niet definitief opgeleverd [].

Later bleek dat ze eind september waren opgeleverd en -ten onrechte- goedgekeurd door het Ingenieursbureau van de gemeente.

In oktober 2016 zijn de drempels op het Zeeburgereiland vervangen door een lager model, die de snelheid begrenst tot 60 km/u. Het zijn redelijk prettige drempels. De aannemer heeft de drempels voor eigen kosten hersteld.

Wel is het jammer dat 15 miljoen auto’s, vrachtwagens en bussen moesten remmen en optrekken (30-duizend per dag). Dat effect is waarschijnlijk kleiner dan de emissies van de tienduizenden auto’s (dagelijks) die kort of lang stilstaan voor de stoplichten en dan optrekken. Ik schat dat 4 van de 5 auto’s rood treffen bij de twee grote kruispunten op het Zeeburgereiland.

Zo blijkt maar weer dat het bestuur weinig geeft om emissies door het wegverkeer.

 

Vijftig: gerommel met besluiten

De limiet is al in 2009 verlaagd  van 70 naar 50, een kras voorbeeld van te pro-actief besturen. De eerste bewoners van het Zeeburgereiland kwamen pas in 2011 (330 studenten) en eind 2013 (zelfbouw aan noordrand). Qua profiel en omgeving was deze uitvalsweg geschikt voor 70-80 km/u.

Het verkeersbesluit en de onderbouwing heb ik in juli ’15 opgevraagd. Het antwoord kwam 19 november:

In de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 km/u, daar hoeft geen verkeersbesluit over te worden genomen. Alleen als de wegbeheerder een andere maximumsnelheid wil instellen, is het nodig een verkeersbesluit te nemen.

Dat klopt maar de limiet was 70, en dan is een besluit nodig om het op 50 te stellen.

Daarna vond ik een raadsbesluit van september 2013. Daar staat dat in 2009 het verkeersbesluit (limiet wordt 50) is genomen “in het kader van verkeersveiligheid en geluidhinder”. Volgens het stuk zijn besluiten over het vaststellen van de bebouwde kom en verkeersmaatregelen onlosmakelijk met elkaar verbonden.

[Het RVV bepaalt dat de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 50 km/u is (art. 20) maar het bestuur kan andere waarden vaststellen (in de praktijk tenminste; in art. 20 staat niets over uitzonderingen). De borden wegen bij de handhaving het zwaarst.]

In 2013 kwam men er achter dat het kom-besluit niet werd genomen in 2009, dit moest alsnog gebeuren. De komgrens werd verlegd van de Zuiderzeeweg naar het Steigereiland. Is er een verkeersbesluit 2009 ?

In de Piet Heintunnel is de limiet 70 km/u. Dat is te laag maar acceptabel, zo lang degenen die zich aan de limiet houden rechts houden, zodat zij anderen niet hinderen.

De oplossing

Hoe wordt de IJburglaan weer een fatsoenlijke, duurzame uitvalsweg ?

Ook hier levert het terugnemen van de maatregelen winst op: limiet naar 70 km/u, stoplichten bij de tramhalte uit.

Stoplichten bij de A10

Variant 1. De stoplichten aan beide zijden van de A10 kunnen uit, ze gaan aan wanneer een tram passeert. Het is mogelijk omdat er alleen wat fietsverkeer is bij het benzinestation.

Variant 2. Alle stoplichten voor rechtsaf kunnen uit (behalve die het fietspad kruist). Bij de oprit naar de binnenring A10 (stad uit, richting 1*) moet de linkerstrook vervallen. De rechterstrook wordt verlengd, dit is een invoegstrook.

[ *De twaalf richtingen op een volledig kruispunt zijn genummerd, 2 5 8 en 11 zijn rechtdoor bij voorbeeld. ]

Vanaf IJburg linksaf naar de binnenring (9) blijft geregeld door de verkeerslichten  maar wordt naar de linkerstrook van de toerit geleid (ipv twee stroken nu).

Omdat de drukke stroom 1 buiten de regeling valt, kunnen de wachttijden veel korter worden.

Als er een tram langs komt, kunnen de stoplichten voor die richtingen aan gaan.

Stoplichtloos rechtsaf kan ook ten oosten van de A10, de oprit richting Noord en de afrit naar IJburg.

Het is al zo bij sommige kruispunten, bij voorbeeld bij de nabijgelegen afslag Durgerdam: van de Zuiderzeeweg kan het autoverkeer vrij rechtsaf naar de buitenring.

 

Tunnel onder kruispunt met Zuiderzeeweg

Dit kruispunt wordt aangepast april 2019. Het resultaat moeten we afwachten. Deze pagina gaat over de afsluitingen van het kruispunt en de Piet Heintunnel.

 

De stoplichten bij dit kruispunt kunnen niet uit want er is te veel verkeer.

De oplossing komt voort uit het idee voor éen buurtbrede parkeerlaag onder de geplande Sluisbuurt, zoals onder het Oosterdokseiland. Of anders éen tunnelbak waar alle garages op uit komen. In dat geval hoeft men niet door de buurt te rijden en kan men direct de Piet Heintunnel in en vanaf de Ringweg de garage bereiken.

De PH-tunnel moet doorgetrokken worden onder het kruispunt door. Eén bak met 2×1 rijstroken voor personenauto’s is voldoende. Dit ontlast het kruispunt dusdanig, dat de verkeerslichten weg kunnen. Een enorme verbetering.

In de quickscan over de bereikbaarheid van oktober 2017 staat “IJburglaan onder Zuiderzeeweg door” gepland voor 2025-2030, zonder toelichting.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

8 + 9 =